Agnieszka Mituniewicz

specjalizacja: fizjoterapia

Wykształcenie:

 • 2001 rok Medyczne Studium Zawodowe wydział fizjoterapii,
 • 2005 rok Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych w Olsztynie kierunek - Asystent osoby niepełnosprawnej,
 • 2008 rok ukończona OSW na wydziale pedagogiki terapeutycznej,
 • 2010 rok studia magisterskie- promocja zdrowia,
 • 2012 rok studia podyplomowe - Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością,
 • Doświadczenie zawodowe:

  • pracownik Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie od 2001 roku.
 • Ukończone kursy i szkolenia:

  • Stany nagłe w pediatrii - reanimacja krążeniowo-oddechowa,
  • Kinesiology Taping,
  • PNF Podstawowy część I,
  • SI - I część Proprioceptywna,
  • Masaż Shantala,
  • Masaż klasyczny,
  • Przeszkolenie I i II stopnia w zakresie usprawniania dzieci z deficytem neurologicznym ,oparte o koncepcję BOBATH,
  • Szkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa i obsługi aparatu do LASEROTERAPII WYSOKOENERGETYCZNEJ
Facebook
Powrót
Promocje