Anna Kotowska

specjalizacja: fizjoterapia

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Białymstoku -Fizjoterapia, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie - Fizjoterapia

Doświadczenie zawodowe: Praca w NZOZ w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie nastanowisku - Koordynator Działu Rehabilitacji i na stanowiskufizjoterapeuta. Praca w firmie ATUT w Olsztynie nastanowisku - prowadzący ćwiczenia grupowe, korekcyjne z dziećmiw przedszkolach. Staż w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie na stanowisku fizjoterapeuty ( salakinezyterapii, hydroterapia)

 

 

 

Kursy i szkolenia:

 • Kursy i szkolenia technik manualnej pracy z pacjentem

  • Kinesiology Taping
  • Warsztaty edukacyjne o tematyce : "Zajęcia ruchowe u dzieci z astmą", oraz "Pierwsza pomoc u dorosłych i dzieci"
  • Warsztaty edukacyjne o tematyce: "Przyczyny trudności dydaktycznych i wychowawczych u dzieci - metody i formy pomocy"
  • Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • Masaż klasyczny
  • Staw kolanowy patologie, diagnostyka, zasady leczenia
Facebook
Powrót