Bożena Chojnacka

specjalizacja: neurologopeda, surdologopeda
telefon: 502 050 447

Wykształcenie pedagogiczne uzyskała w WSP w Olsztynie w 1989 roku. Studia w zakresie logopedii ukończyła w roku 1993 na Uniwersytecie Gdańskim. Kontynuacją rozwoju zainteresowań logopedycznych były dalsze studia podyplomowe z zakresu neurologopedii (UG 1998), surdologopedii (UMCS 2000) oraz emisji głosu (UMCS 2004).

Posiada kwalifikacje pedagoga specjalnego - surdopedagoga i oligofrenopedagoga, które wykorzystuje w pracy logopedycznej. Stosuje nowatorskie metody diagnozy i terapii, osiągając znaczące sukcesy w leczeniu pacjentów (dzieci i dorosłych). Dodatkowo, z racji długoletniego doświadczenia zdobytego w pracy z dziećmi niesłyszącymi specjalizuje się w rozwijaniu komunikacji, kompetencji i sprawności językowych osób z ubytkiem słuchu. W swej działalności terapeutycznej z powodzeniem zajmuje się wieloma skomplikowanymi, przypadkami zaburzeń mowy oraz prowadzi terapię osób dorosłych z afazją.

E-mail: bozenmach@orange.pl

 • Proponuję Państwu:

  • Diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i osób dorosłych,
  • Diagnozę i terapię surdologopedyczną dzieci i dorosłych z wadą słuchu,
  • Diagnozę i terapię pacjentów z afazją, dyzartrią,
  • Stymulację rozwoju mowy i języka,
  • Wczesną interwencję logopedyczną i wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
  • Terapię wad wymowy (np. reranie, seplenienie),
  • Terapię wszelkiego typu zaburzeń mowy, m. in. niedosłuchu, jąkania, Profilaktyka zaburzeń mowy,
  • Terapię emisji głosu i zaburzeń artykulacji (dyslalia),
  • Terapię afazji i dysfazji dziecięcej,
  • Terapię opóźnionego rozwoju mowy,
  • Terapię mowy u dzieci z deficytami rozwojowymi (oligofazja),
  • Rehabilitację osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych,
  • Ćwiczenia emisję i higieny głosu,
  • Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności narządów mowy,
  • Konsultacje i porady
    
Facebook
Powrót