Dorota Modzelewska

specjalizacja: neurologopeda, logopeda, pedagog
telefon: 607 639 079

Specjalista w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji, certyfikowany terapeuta metody Warnkego.

Absolwentka logopedii ogólnej (UW), neurologopedii (UMCS Lublin), terapii pedagogicznej (UWM) i pedagogiki rewalidacyjno-terapeutycznej (Szk. Wyższa Płock).

Studia magisterskie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej (UW).  

Od 1996 roku prowadzi terapię logopedyczną w placówkach oświaty i służby zdrowia. Doświadczenie neurologopedyczne zdobyła pracując z dziećmi i dorosłymi w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (14 lat). Aktualnie pracuje w Klinice Rehabilitacji Neurologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Aktywny logopeda kliniczny. Dysponuje bogatym warsztatem terapeutycznym opartym na tradycji i autorskich rozwiązaniach, w których wykorzystuje nowoczesne narzędzia logopedyczne i pedagogiczne.

 

Oferuje zajęcia indywidualne dla osób dorosłych i dzieci.

W zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii:

 • Logopedycznej:

  Wad wymowy i zaburzeń mowy: opóźnionego rozwoju mowy, dysfazji rozwojowej, oligofazji, jąkania, autyzmu, Zespołu Aspergera, dyzartrii i afazji                    

 • Pedagogicznej:

  Trudności w uczeniu się – trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu; dysleksja, dojrzałość szkolna

 • Trening słuchowy:

  Mowy, czytania i prawidłowej pisowni – METODA WARNKEGO

  Stymulacja rozwoju psychoruchowego

Facebook
Powrót