Małgorzata Moszyńska

specjalizacja: logopeda, pedagog specjalny
telefon: 501 129 486

Dr n. społ. aktywny logopeda pracujący klinicznie. Specjalizuje się w pracy z Pacjentami w różnym wieku w zakresie logopedii, terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera. Jest członkiem Zespołu Specjalistów Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Dysponuje bogatym warsztatem terapeutycznym, w którym wykorzystuje nowoczesne narzędzia logopedyczne i pedagogiczne.

Absolwentka logopedii, terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera  oraz pedagogiki specjalnej, dr n. społ(UG). Obecnie prowadzi Zespół Diagnostyki Całościowych Zaburzeń Rozwoju w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. W zakresie terapii logopedycznej pracuje z Pacjentem ortognatycznym oraz rozszczepowym w każdym wieku oraz dokonuje oceny klasyfikacyjnej do zabiegów chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest członkiem Zespołu specjalistów Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.
Od 2005 roku prowadzi terapię logopedyczną, od 2000 diagnostykę i terapię autyzmu w placówkach służby zdrowia. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami w różnym wieku w zakresie logopedii i terapii Autyzmu.
W swojej pracy logopedycznej prowadzi pełną diagnostykę interdyscyplinarną oraz terapię w zakresie Całościowych Zaburzeń Rozwoju,  Autyzmu oraz Zespołu Aspergera, uwzględniając  między innymi elementy metody behawioralnej i elementy Metody Krakowskiej.

Z pasją prowadzi zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb Pacjentów w każdym wieku, oferuje porady, konsultacje i zajęcia indywidualne w zakresie:

 • Logopedia, praca z dziećmi, młodzieżą i pacjentem dorosłym:

  L0gopedia, praca z dziećmi, młodzieżą i pacjentem dorosłym:

  • terapia po rozszczepie wargi i/lub podniebienia, ortognatyki, zespołów: Pierre-Robin,Treacher-Collins, kraniosynostozy, połowiczego niedorozwoju twarzy, zespołuAperta, dysfagii
  • terapia z Pacjentem ortodontycznym
  • ocena stanu mowy Pacjenta do zabiegu chirurgicznego, opieki ortodontycznej
  • diagnostyka  u kandydata na logopedę
  • kompleksowa diagnoza i terapia wad wymowy w zakresie:
   • opóźnionego rozwoju mowy
   • dyslalii
   • oligofazji (zaburzenie rozwoju mowy na tle opóźnienia psychorouchowego)
   • dyzartria (zespół zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych, powodowanych uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających aparat mowy)
  • terapia Autyzmu, Zespołu Aspergera: autorska metoda pracy w zakresie echolali.
 • Pedagogika, praca z dziećmi, młodzieżą i pacjentem dorosłym

  • diagnostyka różnicowa Całościowych Zaburzeń Rozwoju (Autyzm)
  • ogólnorozwojowa terapia osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera, terapia elementami Metody Behawioralnej, elementami Metody Krakowskiej oraz autorskie metody pracy,
  • instruktaż pracy dla Rodziny,
  • instruktaż oraz zalecenia do przedszkola, szkoły.
 • Szkolenia, wsparcie merytoryczne dla logopedów i pedagogów:

   

  • szkolenia indywidualne i grupowe nauczycieli, szkolnych zespołów psychologiczno-pedagogicznych oraz opiekunów osób autystycznych
  • przygotowywanie programów IPET

   

Facebook
Powrót