Metody

  

 • Fala uderzeniowa i laser wysokoenergrtyczny

  Połączenie terapii laserem wysokoenergetycznym i falami uderzeniowymi pozwala na MAKSYMALIZACJĘ wyników leczenia i PRZYSPIESZENIE procesu powrotu do zdrowia.

 • Fizykoterapia

  Odziaływanie bodźców fizykalnych: prądy (tens, jonoforezy), światła (laser) i pola magnetycznego (magnetronik) w celu wspomagania leczenia w wielu jednostkach chorobowych.

 • Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne

  Wykorzystuje się wiele metod terapeutycznych w celu uzyskania poprawy funkcjonalnej u pacjentów. Najpierw określany jest cel pracy a w następnej kolejności dobór metody terapeutycznej.

   

 • Integracja sensoryczna

  Diagnoza i indywidualna terapia dzieci w zakresie: trudności w nauce, ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, grupa ryzyka (wcześniaki).

 • Kinetic control

  Metoda wykorzystująca testy funkcjonalne. Praca z pacjentem opiera się na doborze kierunku i zakresie ruchu. Wykorzystuje się odpowiednią relację między długością a napięciem mięśnia.

 • Kinezyterapia

  Zadania ruchowe prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej pracy z pacjentem.

 • Konsultacje

  Diagnostyka zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka dysfunkcji narządu ruchu u dorosłych.

 • Logopedia

  Profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy: opóźnionego rozwoju mowy, dysfazji rozwojowej, autyzmu, jąkania, dyzartrii i afazji, wad wymowy.

 • Masaż

  Oddziaływanie na tkankę miękką (mięśnie, więzadła, powięź) poprzez techniki kontaktowe. W zależności od potrzeb pacjentów dobiera się rodzaj masażu: relaksacyjny, leczniczy, sportowy, limfatyczny.

 • Metoda McKenziego

  Metoda diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa oraz kończyn; oparta o znajomości wzorców bólowych, analizę zachowania się bólu w wywiadzie i badaniu przedmiotowym.

 • Ortezy

  Kwalifikacja specjalistyczna do ortez fimy Cascade Dafo w celu poprawy rozwoju motorycznego i funkcjonalnego u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

   

 • PNF

  Metoda torowania dróg nerwowo - mięśniowych poprzez wzorce ruchowe i odpowiednie techniki przygotowujące do pracy funkcjonalnej z pacjentem.

 • Plastrowanie dynamiczne

  Metoda z wykorzystaniem odpowiednich tapów do aplikacji celem: poprawy funkcji, stabilizacji, korekcji, działania p/bólowego uszkodzonych części ciała.

 • Stretching

  Metoda z zastosowaniem ćwiczeń rozciągających dowolne grupy mięśniowe poprzedzonych dynamiczną rozgrzewką.

 • Szkoła pleców- zajęcia grupowe

  Zajęcia w małych grupach dla osób z problemami kręgosłupowymi. Grupy 5 -8 osobowe; czas zajęć 45- 50 minut. Oferujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Szkoła rodzenia

  Edukuje i przygotowuje rodziców do przyjścia na świat nowego członka rodziny

 • Terapia oka

  Zajmuje się leczeniem zeza, niedowidzenia, usprawniania obuocznego widzenia oraz stymulacja widzenia dzieci z uszkodzonym wzrokiem.

 • Terapia pedagogiczna

  Trudności w uczeniu się – trudności w czytaniu pisaniu i liczeniu, dysleksja, zaburzenia dojrzałości szkolnej.

 • Terapia specjalistyczna według metod dla pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi

  Obejmuje:  PNF, Plastrowanie dynamiczne i Powięziowe rozluźnianie tkanek miękkich

 • Terapia wad stopy

  Diagnoza wad stóp na platformie FreeMed i Podoscanie 2d. Terapia  stopy w celu poprawy ukształtowania stopy, ćwiczeń, masaży oraz konsultacji podologa w zakresie pielęgnacji stóp oraz odbudowy paznokci, kostka Arkady.

 • Wysiłkowe nietrzymanie moczu (NTM) Inkontynencja

  Ćwiczenia mięśni dna miednicy ( mięśnie Kegla) są jedną z najskuteczniejszych metod leczenia i dają zadowalające wyniki. Według badań około 70% kobiet, które regularnie brały udział w treningu mięśni dna miednicy przez ponad 6 m-cy odzyskały kontrolę nad trzymaniem moczu.

 • Dietoterapia

  Oferujemy pomoc w problemach takich jak nadwaga, otyłość, niedowaga, niedożywienie, chroniczne przemęczenie i zaburzenia odżywiania.

Facebook
Powrót
Promocje