Terapia oka

Kierowana do dzieci z zezem, niedowidzeniem oraz innymi dysfunkcjami narządu wzroku

Badania

  • ocena ostrości wzroku do dali i do bliży
  • wykrywanie zeza i niedowidzenia (diagnoza ortoptyczna)
  • badanie na synoptoforze (kąt zeza, obuoczne widzenie)
  • badanie w kierunku legastenii (opto-dysleksji) u dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • przesiewowe badania ortoptyczne w szkołach i przedszkolach

Terapia

  • leczenie niedowidzenia u dzieci - ćwiczenia pleoptyczne (amblyopia, leniwe oko)
  • leczenie zachowawcze zeza (zez jawny, ukryty, okresowy)
  • terapia zaburzeń obuocznego widzenia - ćwiczenia ortoptyczne (słaba fuzja, niepełna stereoskopia)

- ćw. jednoczesnej percepcji

- ćw. fuzji oraz zakresów w obu kierunkach

- ćw. zbieżności oczu (ćw. konwergencji)

- ćw. ruchomości mięśni gałek ocznych przed i po zabiegu operacyjnym w zezie

- ćw. widzenia stereoskopowego

- ćw. rozwijające spostrzeganie wzrokowe oraz koordyncję wzrokowo – ruchową

 

Dla dzieci z dysleksją oferujemy specjalne ćwiczenia usprawniające akomodację, poprawiające percepcję i koordynację wzrokowo – ruchową co pozwala na wyeliminowanie tzw. opto-dysleksji i szybsze postępy w procesie reedukacji.

Facebook
Powrót
Promocje