Trening zgięcia i rotacji kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego w oparciu o koncepcję kinetic control

 

Halina Protasiewicz-Fałdowska1,3, Michał Hadała2, Aneta Dzienisiewicz3,
Hanna Kowalska-Miranowicz4, Szymon Gryckiewicz2 , Ireneusz M. Kowalski1

1. Department of Rehabilitation, Faculty of Medical Science University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

2. Fizjo-Sport, Poland & Spain

3. Rehabilitation Center Humanus in Olsztyn, Poland

4. Medical Spa&Fysioterapi Training Center in Oslo, Norway

 

Wprowadzenie


Zespoły zaburzeń dysfunkcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa są problemem społecznym. Dotyczą młodzieży w wieku dojrzewania, studentów oraz osób dorosłych [4,7]. Czynniki sprzyjające powstawaniu patologii krążka międzykręgowego są analizowane przez wielu badaczy [13, 19, 22, 28]. Metody współczesnego usprawniania są różnorodne, a jedną z wykorzystywanych koncepcji jest Kinetic Control, w której istotną rolę w treningu funkcjonalnym odgrywa testowanie pacjenta w celu wyznaczenia preferencji kierunkowej oraz wyszukanie słabych ogniw w łańcuchu kinematycznym. Trening funkcjonalny uwzględnia kierunek ruchu, pracę motoryczną jednostek mięśniowych oraz wytrzymałość grup mięśniowych objętych dysfunkcją. Ważna jest funkcja mięśni stabilizujących lokalnie, stabilizatorów globalnych, mobilizatorów globalnych zaangażowanych do treningu [13, 24, 25, 30, 31]. Precyzyjny dobór ćwiczeń poprawia skuteczność terapii i stabilizację mięśni tułowia u pacjentów z bólem przewlekłym odcinka lędźwiowego kręgosłupa [6, 21, 27].

 
Cel pracy

  • Dokonanie doboru testów określających dysbalanse mięśniowe w oparciu o koncepcję kinetic control
  • Określenie poprawy funkcjonalnej pozycji siedzącej i stabilizacji kończyny dolnej lewej

 
Opis kliniczny pacjentki

Pacjentka w wieku 43 lat po urazie stawu kolanowego lewego w 2001 roku. W wyniku urazu narciarskiego zostały uszkodzone więzadła poboczne kończyny dolnej lewej. Aktualnie występuje niestabilność więzadłowa w obrębie lewego stawu kolanowego. W 2006 roku wystąpił atak ostrej rwy kulszowej z objawami korzeniowymi do kończyny dolnej lewej. Na podstawie MRI stwierdzono przepuklinę tylną lewoboczną jądra miażdżystego na poziomie L5-S1. Program rehabilitacyjny dotyczący usprawniania odcinka lędźwiowego kręgosłupa trwał przez okres jednego roku. Aktualnie pacjentka bez dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowo – krzyżowym, zgłasza okresowe parestezje do stopy lewej, głównie w okolicy przodostopia po stronie zewnętrznej i palucha. Aktywna ruchowo, sporty aerobowe uprawia systematycznie w formie rekreacyjnej (jazda na nartach, pływanie, ćwiczenia aerobowe).

Facebook
Powrót