Danuta Krzywda

specjalizacja: fizjoterapia
telefon: 665 042 653

Wykształcenie:

Absolwentka  AWF w Poznaniu, kierunek Fizjoterapia i Olszyńskiej Szkoły Wyższej, kierunek Wychowanie Fizyczne.

Doświadczenie zawodowe:

Wojewódzki Specjalistyczny, Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

 • Kursy i szkolenia technik manualnej pracy z pacjentem

  • Certyfikowany Terapeuta Metody NDT - Bobath
  • Certyfikowany Terapeuta NDT Bobath Baby
  • Certyfikowany Terapeuta Metody Vojta
  • Szkolenie I stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej
  • Certyfikowany Terapeuta Metody Barbary Zukunft-Huber, Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci na podstawach Neurofizjologicznych
  • Analiza i terapia Zaburzeń chodu
  • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dzieci z Grupy wysokiego Ryzyka na Podstawie Neurorozwojowej Koncepcji, Ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej
  • Certyfikat Kionesiology Taping
  • Certyfikat PNF
  • Kurs I,II stopnia usprawnianie wielokierunkowe dziecka z MPD w systemie Conductive Edukation (Peto)
  • Kurs Patologie i terapia układu oddechowego noworodka i niemowlęcia Kinezyterapia dróg oddechowych metodą zwiększania przepływu wydechowego (AFE). Podstawy wczesnej stymulacji rozwoju dzieci na oddziałach
  • neonatologicznych
  • Certyfikat ukończenia kursu kinezjologii edukacyjnej
  • Szkolenie warsztatowe ,,Radosna Kinezjologia”
Facebook
Powrót