Nasi specjaliści

 • Halina Protasiewicz-Fałdowska

  specjalizacja: Kierownik
  telefon: 601 830 520

  Dr n. med., doktorat w dziedzinie rehabilitacji na Wydziale Nauk Medycznych w Olsztynie, obrona w 2013 roku.
  Staż w Klinice Uniwersyteckiej w Tybindze w zakresie fizjoterapii w 1997 roku. Słuchacz studiów osteopatii OSD Polska

 • Ireneusz M. Kowalski

  specjalizacja: rehabilitacja medyczna
  telefon: 725 072 320

  Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski od 2008 r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Był pierwszym prodziekanem do spraw dydaktyki w nowotworzonym Wydziale, członkiem senatu i senackich komisji ds. dydaktyki i kadr a także członkiem Rady Programowej. Jest członkiem Komisji Bioetycznej oraz członkiem Senackiej Komisji Etyki UWM.

 • Katarzyna Zaborowska-Sapeta

  specjalizacja: rehabilitacja medyczna
  telefon: 694 064 042

  Dr n. med., specjalizuje się w rehabilitacji pediatrycznej, jej zainteresowania badawcze skupiają się na diagnostyce i leczeniu zaburzeń rozwojowych małych dzieci (min diagnoza wg metody Prechtla i Vojty), terapii skolioz i zaburzeń postawy ciała oraz doborze nowoczesnego zaopatrzenia ortopedycznego.

 • Piotr Siwik

  specjalizacja: rehabilitacja medyczna
  telefon: 602 185 040

  Lekarz, ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację z rehabilitacji medycznej I i II stopnia. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Pedagogicznego (IP UWM Olsztyn). Jest certyfikowanym terapeutą diagnostyki i terapii metodą McKenziego.

 • Małgorzata Lipiejko

  specjalizacja: integracja sensoryczna
  telefon: 605 299 242

  Pedagog - nauczyciel dyplomowany kształcenia zintegrowanego - specjalizacja I stopnia z nauczania początkowego certyfikowany terapeuta SI. Kurs kwalifikacyjny z gimnastyki korekcyjnej. Studia podyplomowe z fizjoterapii. Studia podyplomowe z wychowania fizycznego. Wieloletni, czynny zawodowo nauczyciel kształcenia zintegrowanego. Instruktor gimnastyki korekcyjnej w grupach przedszkolnych i szkolnych. Terapeuta dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

 • Paweł Kaczmarski

  specjalizacja: fizjoterapia
  telefon: 516 054 233

  Wykształcenie: Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych w Olsztynie Wydział Fizjoterapii; Ukończona OSW na wydziale pedagogiki terapeutycznej w 2008 roku. Doświadczenie zawodowe: Obecnie pracownik Warmia Park w Pluskach. Pracownik Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do roku 2007. Masażysta w gabinecie odnowy biologicznej Instruktor gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach.

 • Danuta Krzywda

  specjalizacja: fizjoterapia
  telefon: 665 042 653

  Wykształcenie: Absolwentka  AWF w Poznaniu, kierunek Fizjoterapia i Olszyńskiej Szkoły Wyższej, kierunek Wychowanie Fizyczne. Doświadczenie zawodowe: Wojewódzki Specjalistyczny, Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

 • Paulina Maria Rogowska

  specjalizacja: fizjoterapia
  telefon: 515 399 644

  Wykształcenie: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Kierunek Fizjoterapia. Doświadczenie zawodowe: Staż absolwencki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Praca w SPA Księżnej Anny; Hotel Zamek Ryn.

 • Izabela Kozłowska

  specjalizacja: fizjoterapia

  Absolwentka Olsztyńska Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

 • Katarzyna Mickiewicz

  specjalizacja: integracja sensoryczna
  telefon: 501 531 038

  Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

 • Lidia Zakrzewska

  specjalizacja: fizjoterapia

  Absolwentka Olsztyńska Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Doświadczenie zawodowe Fundacja Laurentius

 • Paweł Paszkowski

  specjalizacja: fizjoterapia

  Wykształcenie: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, kierunek fizjoterapia.
  Doświadczenie zawodowe: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

 • Radosław Elminowski

  specjalizacja: fizjoterapia

  W centrum zajmuje się głównie pacjentami ortopedyczny i bólowymi. Wykorzystuje przy tym wiedzę z zakresu terapii manualnej, powięziowej, tkanek miękkich oraz reedukacji ruchu. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i zakres wiedzy.

 • Rafał Szewczyk

  specjalizacja: masaż
  telefon: 662 124 654

  Specjalista z zakresu masażu leczniczego i sportowego oraz żywienia człowieka i dietetyki.
  Dyplomowany masażysta I i II stopnia. Ukończone studia „Żywienie człowieka i dietetyka” na UWM w Olsztynie. Ukończone specjalistyczne kursy i warsztaty odnowy biologicznej. Specjalista masażu sportowego. Posiada duże doświadczenie w regeneracji kontuzji biegaczy.

 • Marta Lisowska

  specjalizacja: specjalista z zakresu żywienia człowieka i dietetyki
  telefon: 668 198 951

  Jestem specjalistą z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, terapeutą TSR. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej. Zapraszam na spotkania, podczas których zbadam Państwa stan odżywienia, zwyczajowy sposób żywienia, nawyki oraz preferencje żywieniowe. 

 • Dorota Modzelewska

  specjalizacja: neurologopeda, logopeda, pedagog
  telefon: 607 639 079

  Od 1996 roku prowadzi terapię logopedyczną w placówkach oświaty i służby zdrowia. Doświadczenie neurologopedyczne zdobyła pracując z dziećmi i dorosłymi w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (14 lat). Aktualnie pracuje w Klinice Rehabilitacji Neurologicznej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Aktywny logopeda kliniczny.

 • Iwona Nadratowska

  specjalizacja: Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny
  telefon: 502 678 228

  Ukończyła studia wyższe: pielęgniarskie i pedagogiczne na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny (IBCLC) oraz specjalista z Pielęgniarstwa Pediatrycznego. Trener i wykładowca w Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie. Od ponad 20 lat pracuje na Oddziale Klinicznym Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

 • Hanna Guzowska-Michels

  specjalizacja: psycholog dziecięco - młodzieżowy
  telefon: 608 496 145

  Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie psychologii pod kierunkiem prof. Kostrzewskiego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (19 lat). Aktualnie pracuję w Poradni Autyzmu w Olsztynie oraz jako biegła Sądowa. Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży jak również psychoedukacją rodziców.

 • Anna Marlęga

  specjalizacja: logopeda, neurologopeda
  telefon: 609 554 676

  Rehabilitant głosu, trener wystąpień publicznych, dyplomowany konsultant Metody One Brain.  Świadectwa i certyfikaty z zakresu logopedii zdobyła na znanych i renomowanych instytucjach naukowych w całej Polsce. Jej pasją jest praca z pacjentami neurologicznymi, w 2005 r założyła Stowarzyszenie Pomocy Osobom po Udarach i Urazach Mózgu „Con Cresco”, które już przez 10 lat zapewnia pomoc zarówno chorym jak i ich rodzinom.

 • Martyna Kurek-Kołecka

  specjalizacja: surdopedagog, logopeda, neurologopeda
  telefon: 509 292 454

  Absolwentka polsko-niemieckich studiów o specjalności Wczesna Rewalidacja dzieci z wadą słuchu (UWM Olsztyn, University of Education Heidelberg) oraz podyplomowych studiów z zakresu logopedii (UWM Olsztyn) i neurologopedii (UG). Zawodowo związana z Poradnią Logopedyczną PZG oraz Ośrodkiem Rehabilitacji Słuchu i Mowy PZG w Olsztynie.

 • Bożena Chojnacka

  specjalizacja: neurologopeda, surdologopeda
  telefon: 502 050 447

  Wykształcenie pedagogiczne uzyskała w WSP w Olsztynie w 1989 roku. Studia w zakresie logopedii ukończyła w roku 1993 na Uniwersytecie Gdańskim. Kontynuacją rozwoju zainteresowań logopedycznych były dalsze studia podyplomowe z zakresu neurologopedii (UG 1998), surdologopedii (UMCS 2000) oraz emisji głosu (UMCS 2004). Posiada kwalifikacje pedagoga specjalnego - surdopedagoga i oligofrenopedagoga, które wykorzystuje w pracy logopedycznej.

 • Małgorzata Moszyńska

  specjalizacja: logopeda, pedagog specjalny
  telefon: 501 129 486

  Dr n.społ. aktywny logopeda pracujący klinicznie. Specjalizuje się w pracy z Pacjentami w różnym wieku w zakresie logopedii, terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera. Jest członkiem Zespołu Specjalistów Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Dysponuje bogatym warsztatem terapeutycznym, w którym wykorzystuje nowoczesne narzędzia logopedyczne i pedagogiczne.

 • Beata Wdowiak

  specjalizacja: pedagog
  telefon: 793 609 112


  Specjalista terapii edukacyjnej

  Trudności w nauczaniu, czytaniu, pisaniu, liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, ADHD, ADD, terapia ręki)

Facebook
Powrót