Halina Protasiewicz-Fałdowska

specjalizacja: Kierownik
telefon: 601 830 520

Wykształcenie: 

 • Słuchacz studiów osteopatii OSD Polska
 • Doktorat w dziedzinie rehabilitacji na Wydziale Nauk Medycznych w Olsztynie, obrona w 2013 roku. 
 • Staż w Klinice Uniwersyteckiej w Tybindze w zakresie fizjoterapii w 1997 roku.

 

Kursy i szkolenia:

 • Obsługa urządzeń i bhp z zakresu fizykoterapii

  • Lasery w medycynie
  • BHP urządzeń laserowych
  • Zastosowanie laserów w medycynie - szkoła optoelektroniki
  • Terapia fizykalna w rehabilitacji
  • Terapia bólu z wykorzystaniem biostymulacji laserowej
  • Zastosowanie w rehabilitacji zmiennych pól magnetycznych, akceleracyjnej fotobiostymulacji laserowej i jonoforezy wysokoczęstotliwościowej
  • Terapia bólu z wykorzystaniem krioterapii, elektrostymulatorów i dkf
  • Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne we współczesnej fizykoterapii
 • Fizykoterapia

  Praktyczne zastosowanie unikalnej terapii łączonej- fali uderzeniowej i lasera wysokoenergetycznego w leczeniu schorzeń narządu ruchu, Olsztyn

 • Kursy i szkolenia technik manualnej pracy z pacjentem

  • Mobilisation of the Nervous System, Warszawa
  • Pinopresura, Olsztyn
  • Easy flossing Academy, Warszawa
  • ScarWork- Integrating Scar Tissue into the Fascial Web, Toruń
  • Anatomy Trains in Motion, Toruń
  • FDM Intensywny, Warszawa
  • Nerwowo - Mięśniowa Facylitacja (PNF) - dyplomowany terapeuta
  • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego- certyfikowany terapeuta
  • PNF w ortopedii - certyfikat IPNFA
  • Kinesiology Taping
  • Współczesne leczenie i diagnozowanie tkanek miękkich części 1-6
  • Kurs anatomii palpacyjnej
  • Staw kolanowy patologie, diagnostyka, zasady leczenia
  • Fascial and Membrane Technique (FMT)- kończyna górna i dolna
  • The Edukation Program- Neurac 1
  • The Movument Solution ( Kinetic Control - 120 godzin)
 • Skoliozy i wady postawy

  • Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych, Wrocław
  • Zasady leczenia dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa - Konstancin Klinika Rehabilitacji. CMKP
  • Idiopatyczne skoliozy wg Sharll w Monachium
  • SI - I część Proprioceptywna
  • PNF w skoliozach
  • PNF w pediatrii
  • Spine Cor System Initial Physiotherapy I i II część
  • Best Practice- Programm zur Behandlung von skoliosen und anderen Wirbelsaulenformitaten (Niemcy-Gensingen)
 • Szkolenia i kursy technik samorozwoju

  • Samorozwój wg Ericksona i Feldenkrajsa
  • Metoda Silwy - I część
Facebook
Powrót