Małgorzata Lipiejko

specjalizacja: integracja sensoryczna
telefon: 605 299 242

Wykształcenie: Pedagogiczne - nauczyciel dyplomowany kształcenia zintegrowanego - specjalizacja I stopnia z nauczania początkowego certyfikowany terapeuta SI. Kurs kwalifikacyjny z gimnastyki korekcyjnej. Studia podyplomowe z fizjoterapii. Studia podyplomowe z wychowania fizycznego.

Doświadczenie zawodowe: Wieloletni, czynny zawodowo nauczyciel kształcenia zintegrowanego. Instruktor gimnastyki korekcyjnej w grupach przedszkolnych i szkolnych. Terapeuta dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

 

 


Kursy i szkolenia:

 • Kursy i szkolenia technik manualnej pracy z pacjentem

  • SI I-ego i II-ego stopnia
  • Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami zachowania Usprawnianie skolioz w oparciu o współczesne techniki fizjoterapeutyczne cz. I, II
  • Koncepcje neurofizjologiczne w usprawnianiu dzieci z deficytem neurologicznym cz.I,II
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka diagnoza i terapia - konferencja szkoleniowo-naukowa
  • Terapia Behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem 1-3 stopień
  • Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy
  • Nadpobudliwość psychoruchowa a Integracja Sensoryczna
  • Logopedia a Integracja Sensoryczna
  • Praca z dzieckiem z autyzmem- konstruowanie programów terapeutycznych
  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I - II Fundacja SINAPSIS
  • Zespół Aspergera - diagnoza, edukacja, terapia
  • Terapia Integracji Sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym
  • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - profil psychoedukacyjny PEP-R
  • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP Chester - England - Polska
  • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej ujęcie interdyscyplinarne
  • Znaczenie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu w pracy terapeuty integracji sensorycznej
  • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) w kontekście terapii integracji sensorycznej
  • Efektywne sposoby uczenia dzieci z autyzmem w praktyce i badaniach
Facebook
Powrót