Humanus

 • Slider 16
 • Slider 71
 • Slider 72
 • Slider 73
 • Slider 74
  • Slider 82

   Integracja sensoryczna

   Diagnoza i indywidualna terapia dzieci w zakresie: trudności w nauce, ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, grupa ryzyka (wcześniaki).

  • Slider 83

   Logopedia

   Opóźniony rozwój mowy, afazja, dyzartia, jąkanie, autyzm, wady wymowy, Metoda Warnkego.

    

  • Slider 84

   Świat masażu

   Oddziaływanie na tkankę miękką (mięśnie, więzadła, powięź) poprzez techniki kontaktowe. W zależności od potrzeb pacjentów dobiera się rodzaj masażu.

  • Slider 85

   Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu (NTM) i stolca

   Ćwiczenia mięśni dna miednicy (mięśnie Kegla) są jedną z najskuteczniejszych metod leczenia i dają zadowalające wyniki.

  • Slider 86

   Fizykoterapia

   Oddziaływanie bodźców fizykalnych: prądów (tens, jonoforezy), światła (laser) i pola magnetycznego (magnetronik) w celu wspomagania leczenia.

    

  • Slider 89

   Dietoterapia

   Oferujemy pomoc w problemach takich jak nadwaga, otyłość, niedowaga, niedożywienie, chroniczne przemęczenie i zaburzenia odżywiania.

  • Slider 94

   Stretching

   Metoda z zastosowaniem ćwiczeń rozciągających dowolne grupy mięśniowe poprzedzonych dynamiczną rozgrzewką.

  • Slider 95

   Szkoła pleców

   Zajęcia w małych grupach dla osób z problemami kręgosłupowymi. Oferujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  • Slider 96

   Kinezyterapia

   Zajęcia indywidualne z uwzględnieniem ruchu specjalistycznego, dostosowanego do potrzeb pacjentów.

  • Slider 97

   Plastrowanie dynamiczne

   Metoda z wykorzystaniem odpowiednich tapów do aplikacji celem: poprawy funkcji, stabilizacji, korekcji, działania p/bólowego uszkodzonych części ciała.

  • Slider 98

   Metoda McKenziego

   Metoda diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa oraz kończyn; oparta o znajomości wzorców bólowych, analizę zachowania się bólu w wywiadzie i badaniu przedmiotowym.

  • Slider 99

   Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne

   Wykorzystuje się wiele metod terapeutycznych w celu uzyskania poprawy funkcjonalnej u pacjentów.

  • Slider 100

   Terapia specjalistyczna

   Obejmuje:  PNF, Plastrowanie dynamiczne i Powięziowe rozluźnianie tkanek miękkich.

  • Slider 102

   Konsultacje

   Diagnostyka zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka dysfunkcji narządu ruchu u dorosłych.

  • Slider 116

   Osteopatia

   Diagnozowanie i leczenie manualne z wykorzystaniem palpacji w oparciu o anatomię i fizjologię człowieka.  Pacjent jest traktowany całościowo z wykorzystaniem jego rezerw do samoregeneracji.

  • Slider 119

   Pinoterapia

   Pinoterapia to sposób oddziaływań przez piny na organizm ludzki. Odpowiednie techniki wykonywane przez terapeutę uruchamiają poszczególne struktury w organiźmie na drodze odruchowej w zależności od celu zabiegu. Uzyskuje się bardzo dobry efekt przeciwbólowy w krótkim czasie.

  • Slider 130

   Mata Bemer- lepsze krążenie - lepsze zdrowie - lepsze życie

Facebook
Powrót