Halina Protasiewicz-Fałdowska

specjalizacja: Kierownik
telefon: 601 830 520

 

Wykształcenie: 

 • Słuchacz studiów osteopatii OSD Polska
 • Doktorat w dziedzinie rehabilitacji na Wydziale Nauk Medycznych w Olsztynie, obrona w 2013 roku. 
 • Staż w Klinice Uniwersyteckiej w Tybindze w zakresie fizjoterapii w 1997 roku.

 

Obsługa urządzeń i bhp z zakresu fizykoterapii:

 • Lasery w medycynie
 • BHP urządzeń laserowych
 • Zastosowanie laserów w medycynie - szkoła optoelektroniki
 • Terapia fizykalna w rehabilitacji
 • Terapia bólu z wykorzystaniem biostymulacji laserowej
 • Zastosowanie w rehabilitacji zmiennych pól magnetycznych, akceleracyjnej fotobiostymulacji laserowej i jonoforezy wysokoczęstotliwościowej
 • Terapia bólu z wykorzystaniem krioterapii, elektrostymulatorów i dkf
 • Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne we współczesnej fizykoterapii

 

Fizykoterapia:

Praktyczne zastosowanie unikalnej terapii łączonej- fali uderzeniowej i lasera wysokoenergetycznego w leczeniu schorzeń narządu ruchu, Olsztyn

 

Kursy i szkolenia technik manualnej pracy z pacjentem:

 • Mobilisation of the Nervous System, Warszawa
 • Pinopresura, Olsztyn
 • Easy flossing Academy, Warszawa
 • ScarWork- Integrating Scar Tissue into the Fascial Web, Toruń
 • Anatomy Trains in Motion, Toruń
 • FDM Intensywny, Warszawa
 • Nerwowo - Mięśniowa Facylitacja (PNF) - dyplomowany terapeuta
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego- certyfikowany terapeuta
 • PNF w ortopedii - certyfikat IPNFA
 • Kinesiology Taping
 • Współczesne leczenie i diagnozowanie tkanek miękkich części 1-6
 • Kurs anatomii palpacyjnej
 • Staw kolanowy patologie, diagnostyka, zasady leczenia
 • Fascial and Membrane Technique (FMT)- kończyna górna i dolna
 • The Edukation Program- Neurac 1
 • The Movument Solution ( Kinetic Control - 120 godzin)

 

Skoliozy i wady postawy:

 • Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych, Wrocław
 • Zasady leczenia dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa - Konstancin Klinika Rehabilitacji. CMKP
 • Idiopatyczne skoliozy wg Sharll w Monachium
 • SI - I część Proprioceptywna
 • PNF w skoliozach
 • PNF w pediatrii
 • Spine Cor System Initial Physiotherapy I i II część
 • Best Practice- Programm zur Behandlung von skoliosen und anderen Wirbelsaulenformitaten (Niemcy-Gensingen)

 

Szkolenia i kursy technik samorozwoju:

 • Samorozwój wg Ericksona i Feldenkrajsa
 • Metoda Silwy - I część
Facebook
Powrót